บทความพิเศษ

พิมพ์

ธ.กรุงเทพได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 99 ปีในเวียดนาม

เขียนโดย isranews on วันอังคาร, 11 กันยายน 2555 17:32. Posted in บทความพิเศษ


ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศเวียดนาม ได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคารกลางแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มอบใบอนุญาตดำเนินกิจการธนาคารอายุ 99 ปี ภายหลังจากใบอนุญาตล่าสุดที่มีอายุ 20 ปี ครบอายุในปีนี้ ด้วยระยะเวลามากกว่า 50 ปี ที่เปิดให้บริการในประเทศเวียดนาม สามารถสะท้อนความมั่นคงแข็งแกร่ง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ การเงินการธนาคารในเวียดนาม พร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดี

พิมพ์

กฎเกณฑ์การนำเงินมูลค่าเกิน 10,000 ยูโร เข้า-ออก ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป

เขียนโดย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก on วันพฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2555 13:23. Posted in บทความพิเศษ


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ประชาคมยุโรปได้ออกระเบียบ (Regulation (EC) No. 1889/2005) โดยมีเป้าหมายเพื่อการควบคุมการไหลเข้า-ออกเงินของประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป เสริมมาตราการฟอกเงินผ่านระบบสถาบันการเงิน และฉ้อฉลทางการเงินในรูปแบบต่างๆ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 โดยระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศสมาชิก ประชาคมยุโรปที่ถือเงินสด รวมไปถึงเช็คเดินทาง เช็คไปรษณีย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาณัติ ที่มีจำนวนรวมตั้งแต่ 10,000 ยูโร ขึ้นไป ต้องแจ้งต่อศุลกากร หรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ

พิมพ์

เเนวทางปฏิบัติในการตรวจลงตราให้บุคคลเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร กรณีบุคคลถือหนังสือเดินทางร่วม/หรือถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม

เขียนโดย สถานเอกอัครราทูตไทย ณ กรุงมานามา บาร์เรน on วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2555 23:16. Posted in บทความพิเศษ


สถานเอกอัครราชทูตฯ มีเรื่องเล่าเป็นความรู้แก่พี่น้องชาวไทย โดยเฉพาะชาวไทยบางคนที่อาจถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม ดังนี้

เนื่องจากในห้วงเวลาที่ผ่านมา พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประสบปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร กรณีบุคคลถือหนังสือเดินทางร่วม/หรือถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในการอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานเดียวกัน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

พิมพ์

กงสุลลุยแผนเชิงรุกดูแลคนไทยในต่างแดน

เขียนโดย ฝากประกาศเเละประชาสัมพันธ์ on วันเสาร์, 11 สิงหาคม 2555 11:08. Posted in บทความพิเศษ


มีเหตุผลมากมายร้อยแปดที่จำนวนคนไทยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาแต่การโกอินเตอร์ของคนไทยจำนวนมากโดยไม่รู้ข้อบังคับ สิทธิ และแม้แต่การเอาตัวรอดเมื่อเกิดปัญหา จึงเป็นภารกิจที่กระทรวงการต่างประเทศต้องไปดูแล
"เพราะ กระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลคนไทยในต่างแดน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่อย่างไม่รู้สิทธิ์และถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่การเข้าถึงปัญหา รวมถึงข้อผิดพลาดจะทางกฎหมายหรือกรณีส่วนตัว ล้วนเป็นประเด็นที่กระทรวงต้องร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และเครือข่ายคนไทยในประเทศนั้นๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงปัญหา และสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่คนไทยในต่างประเทศได้"

พิมพ์

แรงงานไทยในต่างประเทศ

เขียนโดย ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน on วันพุธ, 21 มีนาคม 2555 15:49. Posted in บทความพิเศษ


ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์
- มีนาคม 2555 ของฝ่ายแรงงานประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน

การพัฒนาเศรษฐกิจ:

· ขณะที่สเปนรายงานอัตราการว่างงานเท่ากับ 22.8% (มากกว่า 5 ล้านคนที่หางานทำ) เยอรมนีรายงานการเก็บภาษี ณ เดือนธันวาคม เป็นจำนวน 71พันล้านยูโร และ 527 พันล้านยูโรตลอดทั้งปีซึ่งเพิ่มขึ้น 7.9% จากปีที่แล้ว สถาบันเศรษฐกิจโลกเมืองคีล (Kiel) ประมาณการว่าจากภาษีที่เก็บได้นี้ทำให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสามารถนำไปลดหนี้ใหม่ได้ถึง 9พันล้านยูโรจากทั้งหมด 17 พันล้านยูโร และเป็นทุนล่วงหน้าแก่กองทุนกลไกเสถียรภาพของยุโรป (European Stability Mechanism :ESM)และสามารถโอนเงินสองงวดแรกเข้ากองทุน นอกจากนี้เนื่องจากกองทุนประกันสังคมได้รับประโยชน์จากอัตราการจ้างงานสูงทำให้มีทุนสำรองสะสมเพิ่มขึ้นด้วย

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย