สวิตเซอร์แลนด์

ทำไม....ถึงอยากตกงาน(ในสวิตฯ)? ตอนที่ 2

เขียนโดย ส. บาโร on 14 กันยายน 2555. Posted in เรียงร้อยมาเล่า

unemployment-AP
ต่อจากตอนที่ 1> ทำไม....ถึงอยากตกงาน(ในสวิตฯ)? ตอนที่ 1
เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก... ดิฉันทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายร่วม 2 ปี ความตั้งใจที่อยากจะออกจากงานเริ่มคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆ ประจวบเหมาะกับเจ้าของร้านมีปัญหาสุขภาพทำให้อยากปิดกิจการเพื่อพักผ่อนเเละรักษาตัวเอง....ส่งผลให้การขอลาออกของดิฉันไม่มีอะไรติดขัด เจ้าของร้านเมตตากับดิฉันไม่น้อยด้วยการทำจดหมายแจ้งให้ออกจากงานล่วงหน้า 1 เดือน (ตามกฎหมาย) โดยระบุถึงสาเหตุว่า ต้องการปิดกิจการ (ถ้าเอกสารแจ้งให้ออกงานระบุว่าดิฉันขอลาออกเอง จะมีผลในแง่ที่ว่า ดิฉันมีงานแต่อยากออกเอง ไม่อยากทำเพราะเหตุผลส่วนตัว เวลาติดต่อขอความช่วยเหลือจะมีจุดบอดและเจ้าหน้าที่จะตั้งแง่เเละประวิงเวลาในการให้ความช่วยเหลือได้) 

วันสิ้นสุดการทำงานของดิฉันในจดหมายแจ้งให้ออกจากงาน ระบุไว้ที่ 29/07/2012  ข้อกำหนดของการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบคนว่างงานคือ ให้ลงทะเบียนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตั้งแต่รู้ตัวว่าจะตกงานอย่างเป็นทางการ (ยิ่งลงทะเบียนเร็ว เราก็ได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นเท่านั้น ) เมื่อมีจดหมายเเจ้งให้ออกจากงานเเล้ว ดิฉันก็ติดต่อสำนักงานจัดหางานช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2555 เพื่อขอลงทะเบียนเข้าระบบ...

เอกสารที่ใช้ติดต่อในวันนั้นคือ สัญญาว่าจ้าง,จดหมายแจ้งให้ออกจากงาน และ บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้าเป็นคนสวิส) หรือ ใบอนุญาตให้พำนักอาศัย (ในกรณีเป็นคนต่างชาติ) เจ้าหน้าที่จะเก็บสำเนาทุกอย่างเข้าระบบกลาง(คอมพิวเตอร์) ต่อจากนั้นจะซักถามประวัติคร่าวๆ และปรินส์เอกสารยืนยันว่า เราได้ลงทะเบียนเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเเจกเอกสาร, แบบฟอร์มที่เราจำเป็นต้องกรอกเพิ่มเติม และลิสต์รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ใช้ในวันที่ได้พบปะพูดคุยกับที่ปรึกษาประจำตัว (เมื่อได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเเล้ว คนว่างงานจะมีที่ปรึกษาประจำตัวทันที) เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายให้เจอกับที่ปรึกษาเร็วที่สุดตามที่ดิฉันจะสะดวกไปพบ (เพราะในเดือนนั้น ดิฉันยังทำงานอยู่)

เอกสารที่จำเป็นต้องจัดเตรียมตอนเข้าพบที่ปรึกษาฯ มีดังนี้

 • ใบยืนยันว่าเราได้ลงทะเบียนในระบบคนว่างงานแล้ว
 • แบบฟอร์มยื่นคำร้องต่อส่วนจัดหางาน
 • แบบฟอร์มยืนยันว่ามีบุตร เเละ สำเนาสูติบัตร (ถ้ามีบุตร)
 • สำเนา หมายเลขบัญชีธนาคาร (เพื่อฝ่ายการเงินจะได้โอนเงินเข้าบัญชีให้ในเเต่ละเดือน)
 • ใบรับรองการทำงานล่าสุด (ออกให้โดยนายจ้างคนปัจจุบัน รับรองว่าทำงานจริง มีหน้าที่อะไรบ้าง อยู่ตำแหน่งอะไร ผลการทำงานเป็นอย่างไร ฯลฯ)
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างทำงาน
 • สำเนาจดหมายแจ้งให้ออกจากงาน
 • สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน
 • เเบบฟอร์มยืนยันว่า เราได้ออกหางาน(ใหม่)  (ในกรณีของดิฉัน เเบบฟอร์มยืนยันการหางานทำจะเริ่มทำตั้งเเต่ช่วงเดือนกรกฎาคม เเม้ว่าเดือนกรกฎาคมดิฉันจะยังทำงานอยู่ก็จริง เเต่ดิฉันรู้ตัวเเล้วว่าจะตกงาน เลยต้องหางานใหม่(รองรับ)ทันที )
 • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น
 • CV หรือ Resume (เอกสารเเสดง ข้อมูลส่วนตัว-ประวัติการศึกษา-ความสามารถ-ประวัติการทำงานอย่างย่อ ฯลฯ)
 • สำเนาวุฒิบัตร (หากเป็นภาษาต่างชาติ ควรมีฉบับเเปลเป็นภาษาราชการในเมืองที่อาศัยอยู่เเนบไปด้วย : เอกสารที่เเปลควร(ต้อง )มีตราประทับรับรองการเเปลอย่างถูกต้อง - จะดีที่สุดหากรับรองการเเปลโดยกระทรวงการต่างประเทศ(ประเทศไทย))
 • ใบรับรองการผ่านงานอื่นๆ (งานที่เคยทำมาแล้วในบริษัทอื่นๆ ทั้งงานที่เคยทำในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ)
 • ใบรับรองความสามารถอื่นๆ ฯลฯ

***เอกสารหลักทุกชุด จะถูกจัดเก็บจัดอย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาด้วยระบบออนไลน์ ***

เมื่อวันนัดพบ(ครั้งเเรก)ที่ปรึกษาฯ มาถึง (ห่างจากวันที่ดิฉันลงทะเบียนเข้าระบบบประมาณ 1 สัปดาห์  การที่จะได้พบปรึกษาฯเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับหลายกรณีด้วยกัน ในกรณีของดิฉันนั้นถือว่าเร็วเพราะยื่นเอกสารเร็วและเป็นจังหวะที่คิวของที่ปรึกษาฯนั้นว่างด้วย ) ....
ที่ปรึกษาฯ จะคุยในเชิง(สอบ)สัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง เช่น เคยทำงานอะไรมาบ้าง? อยู่ที่สวิตฯมานานเเค่ไหนเเล้ว? มีใบรับรองการผ่านงานอะไรมาบ้าง? มีวุฒิการศึกษาอะไรบ้าง? มีความสามารถพิเศษอะไร? มี CV หรือ Resumeหรือเปล่า? (เธอจะขอสำเนาเอกสารทุกอย่างที่ดิฉันได้จัดเตรียมไว้ เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนเจอกันในครั้งต่อไป)

ต่อจากนั้น ที่ปรึกษาฯ เริ่มแนะนำตัวเองพร้อมชี้เเจ้งว่า เธอมีหน้าที่ช่วยเหลือ-ให้คำแนะนำเพื่อให้ดิฉันสามารถหางานที่เหมาะสมได้เร็วที่สุด นี่คือ ภาระกิจหลักของที่ปรึกษาฯ แต่ระหว่างที่ดิฉันอยู่ในระบบคนว่างงาน ก็มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างความรู้ เพื่อช่วยให้หางานได้ตรงความต้องการมากขึ้น ) ต่อจากนั้นที่ปรึกษาฯก็จะแจ้งวันนัดเจอในเดือนถัดไป (ต้องมีนัดเจอที่ปรึกษาฯเดือนละ 1 ครั้งอย่างต่ำ)

อีก 1 สัปดาห์ต่อมาหลังจากนั้น ดิฉันได้เข้ารับการอบรม (มีผู้ว่างงานคนอื่นๆเข้าร่วมรับฟังด้วยประมาณ  15 คน ) จุดประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ ก็เพื่อทำความเข้าใจโดยละเอียดว่า สำนักงานจัดหางานมีหน้าที่อะไร มีกฎ-ระเบียบอะไรบ้างที่ต้องปฎิบัติตาม  เมื่อเข้ามาอยู่ในระบบคนว่างงานแล้ว จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือโดยไม่ถูกหักเงิน? มีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้าง? เเละสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือมีหลักการอย่างไรในการคำนวณ หรือ คิดเป็นอัตราเท่าไร? ฯลฯ

กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อมาอยู่ในระบบคนว่างงานแล้ว ดิฉันมีหน้าที่หลักที่จะต้องทำทุกเดือน คือ
proof-job-hunting

 • เอกสารแบบฟอร์มการหางาน (ส่งให้สำนักงานจัดหางาน)

เอกสารชุดนี้จะเป็นแบบฟอร์มยืนยันว่า เราได้พยายามหางานจริง (สามารถหางานผ่านเนต/เดินเข้าไปติดต่อห้างร้าน ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ ฯลฯ )

แบบสอบถาม (ส่งให้ฝ่ายการเงินคนว่างงาน)

เเบบสอบถาม จะเป็นชุดคำถาม (ให้เลือกคำตอบ ใช่ /ไม่ใช่ ) คำถามจะเกี่ยวกับว่า เรามีรายได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในเดือนนี้? ได้งานใหม่หรือยัง? ยังอยู่ในระบบคนว่างงานหรือไม่? ฯลฯ แบบฟอร์มชุดนี้จัดทำขึ้นก็เพื่อตรวจสอบว่า ฝ่ายการเงินจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีเท่าไรในเดือนนี้  หากมีใบเสร็จ ค่าอาหารกลางวัน ตั๋วในการเดินทางที่ได้สำรองจ่ายไปก่อน  ให้จัดส่งให้ฝ่ายการเงินพร้อมกับเเบบสอบถามประจำเดือนนั้นๆ เพื่อฝ่ายการเงินจะได้ทำการคืนเงินให้

 **เอกสารทั้งสองชุดจะถูกจัดส่งล่วงหน้าทางไปรษณีย์เดือนต่อเดือน(ตามปกตืจะได้รับทุกวันที่ 20-22) และผู้ว่างงานจะต้องจัดส่งเอกสารให้ถูกต้องตามเดือนนั้นๆ (ระหว่างวันที่ 25 ของเดือนนั้น แต่ต้องไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)
ในกรณีที่มีการทำผิดเงื่อนไขจะถูกตัดเงินจากเงินช่วยเหลือเดือน(นั้น) เช่น ส่งใบยืนยันการหางานช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่มาพบตามนัดหมายโดยไม่มีเหตุอันควร ฯลฯ (การที่เงินจะถูกหักมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ถูกนำมาบังคับใช้ )
**

ดิฉันเริ่มได้รับเงินเดือนจากฝ่ายการเงินของคนว่างงาน ตั้งแต่ปลายเดือนแรกที่ว่างงาน (ปลายเดือนสิงหาคม) ยอดเงินที่ได้รับคือ 80% ของเงินเดือนล่าสุด (ถ้าไม่มีบุตรจะได้รับเงินช่วยเหลือที่อัตรา 70%)

เอกสารการโอนเงินส่งตามมาทางไปรษณีย์ แจ้งว่า ดิฉันได้รับสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเป็นจำนวนไม่เกิน 400 วัน (อัตรานับเป็นรายวัน นับเฉพาะวันทำงานจริง ไม่นับวันหยุดราชการ เเละ ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ ) ; จำนวนวันที่ได้รับความช่วยเหลือ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ อายุการทำงานเเละอายุของคนว่างงาน

***ในช่วงที่อยู่ในภาวะตกงาน เงินสะสมตอนเกษียณอายุและการจ่ายค่าประกันภัยชนิดต่างๆก็ยังถูกหักเก็บสะสมไว้เหมือนเดิม ไม่ได้ขาดช่วงแต่อย่างไร (เอกสารการโอนเงินเข้าบัญชี จะมีลักษณะหลักๆคล้ายสลิบเงินเดือน เพียงแต่หัวกระดาษมาจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น)***
unemployment-AP
ขอบคุณภาพประกอบจากกูเกิ้ล


" เรื่องนี้เขียนโดยเนื้อหาอิงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและมาจาก ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ไม่ได้มีเจตนาชี้นำใดๆทั้งสิ้น...
หมาย เหตุ ชื่อเรียกหน่วยงาน-เอกสารในสวิตฯเป็นชื่อเฉพาะ จึงขออนุญาตเลือกใช้ชื่อกลางเพื่อง่ายต่อการสื่อสาร ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคำเเปลตรงตัวนัก"

ปล. ขออภัยสำหรับผู้ที่เข้ามาอ่านเเล้วเห็นว่า ทำไมเรื่องมันยาวอย่างนี้หนอ? ในตอนเเรกดิฉันก็กะจะเขียนให้สรุป-รวบรัด เเต่ก็เกรงว่า ถ้าไม่ใส่เรื่อง -ไม่ใส่ตัวอย่างลงไป ผู้ที่ไม่เคยเข้ามาอยู่่ในระบบนี้ อาจนึกภาพตามไม่ออก ก็เลยจำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะขึ้น....
  

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เว็บไทยต่างเเดนขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย