ไอซ์แลนด์

พิมพ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดการเรียนการสอน ณ ประเทศไอซ์แลนด์

on 11 พฤษภาคม 2554. Posted in ชุมชนไทยในไอซ์แลนด์

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดการเรียนการสอน ณ ประเทศไอซ์แลนด์ : โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพให้กับคนไทยในต่างแดน

ณ วัดไทยไอช์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีคณาจารย์ ๘ ท่าน ๘ วิชาดังนี้

. ผศ.ดร.วสันต์ บุญลิขิต (Assistant Professor Dr.Vason Boonlikit) หัวหน้าทีมวิทยากร : สอนวิชาการใช้ภาษาไทย (Thai Language in daily life)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดการเรียนการสอน ณ ประเทศไอซ์แลนด์ : โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพให้กับคนไทยในต่างแดน

ณ วัดไทยไอช์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีคณาจารย์ ๘ ท่าน ๘ วิชาดังนี้

. ผศ.ดร.วสันต์ บุญลิขิต (Assistant Professor Dr.Vason Boonlikit) หัวหน้าทีมวิทยากร : สอนวิชาการใช้ภาษาไทย (Thai Language in daily life)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน

. ผศ.นที ภู่รอด (Assistant Professor Natee Purod) : สอนวิชาการจัดสวนถาด (Plate Landscaping)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้อำนวยการกองกลาง

. ผศ.ธนา เหมวงษา (Assistant Professor Thana Hemwongsa) : สอนวิชาการวาดภาพสีอคลีลิค (Acrylic-Color Painting)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

. ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม (Assistant Professor Pongsak Songpranam) : สอนวิชาการปรุงอาหารไทย (Thai Food Cooking)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

. อาจารย์สมิง จำปาศรี (Mr. Saming Champasri) : สอนวิชาซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ (I.T.C., and Computer Repair)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ช่วยราชการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

. อาจารย์สาโรจน์ อนันตอวยพร (Mr. saroj ananta-auoyporn) : สอนวิชาวาดภาพ (Water Color Painting) คณะศิลปกรรมศาสตร์

. อาจารย์นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม (Mr.Nitipun Boonperm) : สอนวิชาการนวดไทย (Thai Massage)

ศิษย์เก่าวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

. อาจารย์พรณภัส บุญลิขิต (Ms.Pornnapas Boonlikit) : ผู้ประสานงาน และ สอนวิชาการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Processing)

ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


 
การเปิดฝึกอบรมครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 175 คน โดยสถานที่สำหรับเปิดการสอน คุณพัชรี ประธานสมาคมไทยไอซ์แลนด์ ได้ติดต่อขอใช้สถานที่ของรร. อูสตูไบส์ยาสโกรี่ Austurbærjarskóli การเรียนการสอนเปิด สองรอบคือ เช้า 10.00-14.00 น. และบ่าย 16.00-20.00 น.

สำหรับอาหารกลางวันและเย็นได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ กศน.วัดไทยไอซ์แลนด์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ร้านอาหารต่างๆ และผู้มีจิตศัทธามากมาย ตลอดทั้งแม่ครัวจากวัดไทยไอซ์แลนด์ เรียกว่างานนี้ทั้งได้เรียนรับความรุ้และอิ่มท้องกลับบ้านทุกวัน งานนี้จะสำเร็จเสียมิได้ ถ้าชาวไทยในประเทศไอซ์แลนด์ ขาดความรักความสามัคคี ความรักความสามัคคี จึงเกิดให้มีองค์กร ที่เข็มแข็งมีความสามัคคีเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ซึ่งผู้เขียนเคยได้ยินบ่อยๆว่าคนไทยที่มาอยู่ไอซ์แลนด์ เหมือนได้มาอยู่บนสวรรค์ในโลกมนษย์ ดีๆ ชาวไทยในประเทศไอซ์แลนด์หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมสร้างสรรค์งานกันอีกครั้งในโอกาศต่อไปกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผศ.ดร. ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีด้านวิชาการ ที่ได้ให้การสนันสนุนโครงการฯตั้งแต่แรกเริ่ม อีกทั้งยังได้ให้เกียรติเดินทางไปมอบใบประกาศนียบัตร และร่วมงานเลี้ยงกับผู้ผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นกันเอง ซึ่งได้สร้างความรู้สึกประทับใจยิ่งให้กับพี่น้องชาวไทยในไอซ์แลนด์มิรู้ลืม, ,คณาจารย์ทั้งแปดท่านที่เสียสละเวลาแรงกายแรงใจเพื่อการนี้, ร้านอาหารไทยทุกแห่งที่ให้การสนับสนุน,บุคลากร มทรธ. อาทิ สำนักจัดการทรัพย์สิน กองคลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองประชาสัมพันธ์ คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการฯนี้ดำเนินการสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ด้วยความขอบคุณจากใจจริง

และขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์ ประธานอำนวยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ที่นำแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์แก่คนไทย,คณะกรรมการวัดไทยไอซ์แลนด์,คณะกรรมการสมาคมไทยไอซ์แลนด์, ประธานสมาคมไทยไอซ์แลนด์ คุณเพชรี ดีลักษณะ ที่เอื้อเพื้อสถานที่พักแก่คณะอาจารย์.,ศูนย์ กศน. วัดไทยไอซ์แลนด์ โดยมี อ. เพชรชฎา คงชุ่มชื่น หัวหน้าศูนย์ และนักศึกษา กศน.ทุกท่านที่ช่วยให้โครงการผ่านพ้นไปได้ด้วยดี หวังว่าคงได้พบกันอีกในปีหน้า

อนึ่ง กราบขอบพระคุณ พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส และคณะสงค์ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ประเทศเดนมาร์ก ที่เอื้อเพื้อสถานที่พักแก่คณะอาจารย์ ในกรณีทุกอย่าง ตลอดการพำนักอยู่ในประเทศเดนมาร์ก


{bonckowall}____98{/bonckowall}

++ ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaitangdaen-news.eu/goto.php?link=RMUTT-Iceland ++


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เว็บไทยต่างเเดนขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย