• L1
 • L2
 • L3
 • L4
 • L5
 • ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD (เดนมาร์ก)
 • ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD (เดนมาร์ก)
 • ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD (เดนมาร์ก)
 • ภาพโดย ไทยต่างเเดน
 • ภาพโดย ไทยต่างเเดน
 • M1
 • M2
 • M3
 • M4
 • M5
 • เลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูต ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (เดนมาร์ก)
 • เลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูต ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (เดนมาร์ก)
 • เลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูต ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (เดนมาร์ก)
 • ภาพโดย ลุงยาว (Lung Yao)
 • ภาพโดย ลุงยาว (Lung Yao)
 • R1
 • R2
 • R2
 • R2
 • R2
 • งานไทยย้อนยุค - สวิตเซอร์แลนด์
 • งานไทยย้อนยุค - สวิตเซอร์แลนด์
 • งานไทยย้อนยุค - สวิตเซอร์แลนด์
 • ภาพโดย PTOOKZANGNSAIFAH
 • ภาพโดย PTOOKZANGNSAIFAH

ยินดีต้อนรับสู่ หนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน

ที่ปรึกษารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพบปะคนไทยในเดนมาร์ก

เขียนโดย ขอบฟ้า จิตรภูมิศักดิ์ on วันอาทิตย์, 06 ธันวาคม 2558 17:35. Posted in ชุมชนไทยในเดนมาร์ก


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00-14.00 น. ที่ร้านอาหารบ้านไทยอิสาน กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก สถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เชิญคนไทยที่อาศัยพำนักอยู่ในเดนมาร์ก ผู้สนใจเหตุการณ์การความเคลื่อนไหวในบ้านเมืองของประเทศไทย มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และ(อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน) โดยมีนางสาวมรกต เจนมธุกร อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตไทยในกรุงโคเปนเฮเกน และนางเดือนเพ็ญ โพธา ประธานสมาคมไทย - เดนมาร์ก ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม COP 21 ณ กรุงปารีส

เขียนโดย www.thaiembassy.fr on วันเสาร์, 19 ธันวาคม 2558 21:37. Posted in ชุมชนไทยในฝรั่งเศส


พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาล (Leaders’ event) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) สมัยที่ ๒๑ (COP 21) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๑เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแนวแน่ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม Parc des Expositions du Bourget กรุงปารีส ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำประเทศต่างๆแสดงการสนับสนุนทางการเมืองในระดับสูงสุดต่อการเจรจาจัดทำความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จในระหว่างการประชุม COP 21/CMP 11 (ซึ่งจะเป็นระดับรัฐมนตรี)รวมถึงแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันโดยมีผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลจาก๑๔๖ ประเทศ

การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multiple entry tourist visa)

เขียนโดย www.thaiembassy.org on วันอาทิตย์, 22 พฤศจิกายน 2558 15:26. Posted in บทความพิเศษ

15245
เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยต่อไปเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและพลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘)ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multiple entry tourist visa – METV) เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยสามารถขอรับการตรวจลงตราชนิดใช้เดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง โดยกฎกระทรวงนี้ให้มีผลบังคับ ๖๐วัน

เรื่องเล่าชาวรามฯต่างแดน - ป้าต๋อย เดนมาร์ก

เขียนโดย ป้าต๋อย เดนมาร์ก on วันอาทิตย์, 22 พฤศจิกายน 2558 16:03. Posted in รามคำแหงต่างแดน

oasc soso96

ย้อนเล่าเรื่องก่อนจะมาเป็นป้าต๋อย ณ เดนมาร์ก

ย้อนไปเมื่อสมัยที่เรียนอยู่ชั้นม.ศ.๔ -ม.ศ.๕ (ช่วงปี พ.ศ. 2508-2510)ที่โรงเรียนประจำจังหวัดสกลนคร มีความสนใจในประเทศเดนมาร์กเพราะมีพี่สาวอาศัยอยู่ที่นั่นจึงพยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์กว่าลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร? ตั้งอยู่ที่ใดของโลก? ประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร? จนได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเล่าประวัติความสัมพันธ์ของเชื้อพระวงค์ไทยและเดนมาร์กตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่๕ แห่งสยาม(ซึ่งเป็นชื่อเรียกประเทศไทยในสมัยนั้น) พระโอรสของรัชกาลที่๕ ได้มาศึกษาต่อที่เดนมาร์ก รวมถึงประเทศของเรายังได้ติดต่อค้าขายกับประเทศเดนมาร์กมาช้านาน มีชาวเดนมาร์กหลายอาชีพ อาทิเช่น นายทหารเรือ, นายตำรวจ, วิศวกรที่เป็นผู้ที่ร่วมวางรากฐานการไฟฟ้านครหลวงและกิจการรถราง ฯลฯ ได้มีโอกาสปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณภายใต้เบื้องพระยุคลบาทอีกด้วย จากข้างต้นเหมือนเป็นจุดประกายและใฝ่ฝันว่าอยากมาทำงานและใช้ชีวิตที่เดนมาร์ก

โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและอบรมสุขภาพจิต ฟินเเลนด์

เขียนโดย http://www.thaiembassy.org/helsinki on วันเสาร์, 05 กันยายน 2558 10:57. Posted in ชุมชนไทยในฟินแลนด์


เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและอบรมสุขภาพจิตโดยเชิญนางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษกรมสุขภาพจิต และ ร.ต.ท.อุทัย อาทิเวช อัยการพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนไทยและอาสาสมัครช่วยเหลือคนไทยในฟินแลนด์วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

อีกหนึ่งกิจกรรมประจำปี 2015 ของหนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน

เขียนโดย ทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน on วันเสาร์, 30 พฤษภาคม 2558 12:23. Posted in ความจริง ความคิด ชีวิตที่ผ่าน


คุณครูท่านแจ้งมา เราก็จัดไปตามกำลังงบประมาณเงินในกระเป๋า พอให้เด็ก ๆ ได้อิ่มสักมื้อก็ยังดี เพราะมีชีวิตอยู่ในสังคมเมือง อยากกินอะไรก็ได้กิน แต่ชีวิตที่ห่างไกลแสงสีของความเจริญนั้น อยากจะกินอะไรสักมือก็แสนลำบาก มีแต่อาหารธรรมชาติที่พอจะหาได้เพื่อทำให้พออิ่มได้ไปสักมื้อ

ภูเก็ตวันนี้เต็มไปด้วยฝรั่ง

เขียนโดย Khopfa on วันอาทิตย์, 22 พฤศจิกายน 2558 17:48. Posted in ความจริง ความคิด ชีวิตที่ผ่าน


ปี 2015 มีโอกาสได้บินกลับไปพักผ่อนที่เมืองไทย 1 เดือนด้วยตั๋วราคาถูกจากการบินไทย ผมก็ถือโอกาสยกทีมครอบครัวเล็ก ๆ บินไปกันทั้งครอบครัวเที่ยวเมืองไทยเพื่อพักผ่อนประจำปี ทะเลที่เลือกพากันไปนอนพักผ่อนรับเสียงคลื่นก็เป็นจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยที่ฝรั่งรู้จักขึ้นชื่อกันมากของประเทศ...เราในฐานะคนไทยที่อยู่ไกลประเทศก็พลอยได้ยินคำชื่นชมและนิยมไปเที่ยวทะเลแหล่งนี้กันก็ทำให้อยากไปดูไปเห็นกับเขาบ้างในฐานะเจ้าของประเทศ เดียวเวลาฝรั่งเขาถามภูเก็ตบ้านคุณเป็นอย่างไรบ้าง ? จะตอบเขาไม่ถูก...ก็เลยถือโอกาสเลือกทะเลที่ภูเก็ตเป็นคำตอบสุดท้ายในการพักผ่อนประจำปี

ทรงกลด ตั้งวรเชษฐ์ พ่อตัวอย่างในเดนมาร์ก

เขียนโดย ละเอียด ปลัดอิ่มพะเนา on วันเสาร์, 19 ธันวาคม 2558 21:53. Posted in ชุมชนไทยในเดนมาร์ก


คนใกล้ตัวที่ได้พบเห็นเป็นกิจวัตรประจำ ก็อดที่จะนำมากล่าวเล่าให้ได้รู้ได้เห็นกัน เมื่อผู้ชายคนหนึ่งมีความสามารถเลี้ยงลูกได้ถึง 3 คน ในวัยที่กำลังดื้อกำลังซน แต่ผู้ชายคนนี้ก็สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งความเป็นพ่อและแม่เต็มตัวเสมอตลอดเวลา ในสังคมไทยส่วนมากผู้ชายจะไม่ค่อยเลี้ยงดูลูกสักเท่าไหร่ จะเห็นแต่แม่เท่านั้นที่เลี้ยงดูลูกได้ดีที่สุด ผู้ชายจะเป็นฝ่ายหาเงินเข้าบ้านมากกว่า

งานแสดงสินค้าเกษตรไทย และอาหารไทยที่งาน Foire de Châlons - ฝรั่งเศส

เขียนโดย www.thaiembassy.fr on วันอาทิตย์, 13 กันยายน 2558 18:29. Posted in ชุมชนไทยในฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ร่วมจัดงานแสดงสินค้าเกษตรไทยและอาหารไทยที่งาน Foire de Châlons เมือง Châlons-en-Champagne ระหว่าง 6-7 กันยายน 2558

ข้อมูลการขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

เขียนโดย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ on วันเสาร์, 06 มิถุนายน 2558 11:27. Posted in บทความพิเศษ

ข้อมูลการขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

1. เมื่อท่านต้องการขอ/ขอต่ออายุหนังสือเดินทางในต่างประเทศ ท่านต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ 

โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เขียนโดย www.mfa.go.th on วันเสาร์, 30 พฤษภาคม 2558 11:55. Posted in ชุมชนไทยในประเทศอื่นๆ


กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่ไทย ๗ แห่ง ในประเทศจีน และมูลนิธิไทยจัดโครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเผยแพร่มวยไทยในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน โดยได้จัดกิจกรรมไปแล้วที่กรุงปักกิ่ง นครซีอาน และนครคุนหมิง 

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

Facebook Page

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย

 • banisangif
  ร้านอาหารไทยบ้านอีสาน
 • ร้านอาหารไทยบ้านเเก้ว
 • ร้านอาหารไทยอยุธยา
 • บริการนำเที่ยวทั่วโทย
 • hmt1
  ไทยต่่างเเดนรับสร้างบ้าน
 • ตู่คาราโอเกะ