หลักวิชา แก้ปัญหาได้

paiboon

กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่

เขียนโดย ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์ on วันพุธ, 14 พฤษภาคม 2557 14:34. Posted in หลักวิชา แก้ปัญหาได้


เนื้อหาโดยสังเขป : รวมเรื่องราวของผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ที่ฝากความยิ่งใหญ่ไว้ให้อนุชนรุ่งหลังได้­ศึกษา เป็นแบบฉบับแห่งกุศโลบายก้าวสู่ความสำเร็จ­สูงสุดในชีวิต แบบฉบับแห่งการรักษาความยิ่งใหญ่ไว้ และแบบฉบับของผู้ที่เสื่อมสิ้นศรัทธาจากมห­าชน หลากหลายแง่มุมในชีวิตของพวกท่านเหล่านี้ ผู้เขียน (พล.ต. หลวงวิจิตรวาทการ) ได้แยกแยะให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

รัฐบาลเฉพาะกาล

เขียนโดย ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์ on วันจันทร์, 05 พฤษภาคม 2557 20:31. Posted in หลักวิชา แก้ปัญหาได้


คำว่า รัฐบาลเฉพาะกาล มาจากคำอังกฤษว่า Provisional Government หรือจะเรียกว่า รัฐบาลชั่วคราว (Interim Government) ก็ได้

รัฐบาลเฉพาะกาล คือ เครื่องชี้ขาดความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การ เปลี่ยนแปลงระบอบเผด็จการให้เป็นระบอบประชาธิปไตย เพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะ ความสำเร็จได้ ต้องใช้รัฐบาลเฉพาะกาลเท่านั้น เป็นรัฐบาลของประชาชนจึงมีอำนาจมากที่สุด ไม่ใช่ รัฐบาลตามปกติ หรือรัฐบาลรักษาการณ์ (Caretaker Government) ซึ่งไม่มีอำนาจ

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย