เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

พิมพ์

ไม่ได้ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งกับทางสถานทูตหรือสถานกงสุล แต่อยากใช้สิทธิ เลือกตั้ง จะไปเลือกตั้งได้หรือไม่?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ตอบ : ไม่ได้ค่ะ การจะใช้สิทธิเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ในประเทศที่คุณพำนักอยู่

พิมพ์

ผมอยากไปเลือกตั้งมากแต่ไม่มีเอกสารไทยเลย พาสปอร์ตกับบัตรประชาชน หมดอายุไปนานแล้ว ทำอย่างไรดี?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ตอบ : ถ้ามีบัตรประจำตัว ประชาชนหรือหนังสือเดินทางแม้จะหมดอายุไปแล้วก็ใช้ได้ค่ะ เพราะสามารถนำเอกสารนั้นมาใช้ในการลงทะเบียนฯ และการลงคะแนนเลือกตั้ง แต่ว่าคุณเล็กต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยนะคะ คือ

พิมพ์

ผมเรียนอยู่ไกลจากสถานทูตหรือสถานกงสุล อยากเลือกตั้งเหมือนกัน แต่ไม่มีข้อมูลเลย ว่าต้องทำอย่างไร?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ตอบ : การหาข้อมูลเลือกตั้งทำได้หลายวิธีค่ะ เช่น การเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมการกงสุล

พิมพ์

แต่งงานกับสามีชาวต่างชาติ แล้วก็ได้สละสัญชาติไทยไปแล้ว จะมีสิทธิเลือกตั้งได้หรือไม่?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ตอบ : ถ้าคุณได้ยื่นคำขอสละสัญชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอน และได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ก็ถือว่าคุณได้สละสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์

พิมพ์

เพิ่งได้งานที่ดูไบ ช่วงเลือกตั้งคงอยู่ที่นั่นแล้วอยากเลือกตั้งต้องทำอย่างไร?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ตอบ :  ถ้าคุณไปทำงานในต่างประเทศ ก่อนเดินทางให้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ที่ คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย 

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย