คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์

พิมพ์

จะเดินทางไปต่างประเทศ ควรเตรียมการอย่างไร ?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันพุธ, 27 เมษายน 2554 01:00. Posted in คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์

ตอบ นอกจากเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องแล้ว ผู้เดินทางควรจะมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับประเทศ หรือเมืองที่จะไป โดยอาจ

พิมพ์

การขอความช่วยเหลือมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันพุธ, 27 เมษายน 2554 01:00. Posted in คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์

ตอบ : ผู้ร้อง (ควรที่จะเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือญาติสนิท) จะต้องกรอกคำร้องขอความช่วยเหลือโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ชัดเจน และละเอียดที่สุด  เท่าที่จะทำได้ เพื่อให้การช่วยเหลือ

พิมพ์

ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศหากมีค่าใช้จ่ายจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ เพียงใด ?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันพุธ, 27 เมษายน 2554 01:00. Posted in คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์

ตอบ เป็นหลักปฏิบัติทั่วไป และเป็นสากลว่า ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศจะต้องรับผิดชอบตัวเองเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ดีกรณีฉุกเฉิน และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

พิมพ์

หากมีผู้ชักชวนไปทำงานต่างประเทศ ควรตรวจสอบอย่างไร ?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันพุธ, 27 เมษายน 2554 01:00. Posted in คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์

ตอบ : ในขณะนี้ยังมีการหลอกลวงคนไทยไปทำงานอย่างผิดกฏหมายในต่างประเทศ โดยเฉพาะโดยขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ซึ่งรวมทั้ง

พิมพ์

การแปลเอกสารจะต้องแปลโดยร้านหรือบริษัทแปลที่กระทรวงฯ รับรองหรือไม่ ?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันพุธ, 27 เมษายน 2554 01:00. Posted in คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์

ตอบท่านสามารถแปลเอกสารที่บริษัทแปลใด ๆ ก็ได้ หรือถ้าสามารถแปลได้เองอย่างถูกต้อง กระทรวงฯ ก็รับรองได้ กระทรวงฯ

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย