การตรวจลงตราและเอกสารเดินทางฯ

พิมพ์

visa คืออะไรครับ คนไทยต้องใช้หรือไม่ครับ ?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in การตรวจลงตราและเอกสารเดินทางฯ

ตอบ : เวลาที่จะเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือ

พิมพ์

ทราบมาว่ามีบางประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอ visa ก่อนเข้าประเทศของเขา ใช่ไหมครับ?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in การตรวจลงตราและเอกสารเดินทางฯ

ตอบ : ถูกต้องค่ะ มีหลายประเทศที่รัฐบาลเราไปทำความตกลงเอาไว้เพื่อให้เดินทางไปมากันได้สะดวก และมีอีกหลายประเทศที่เขาอำนวยความสะดวกให้คนไทยเป็นพิเศษปัจจุบัน (เมษายน 2551) มีอยู่ 19 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยสามารถเดินทางเข้าไป ท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้ visa ได้แก่

พิมพ์

ตรวจดูรายชื่อประเทศแล้ว การไปหลายๆ ประเทศยังต้องขอ visa ก่อน เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญีปุ่น อังกฤษ จะต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้ visa ครับ ?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in การตรวจลงตราและเอกสารเดินทางฯ

ตอบ : ที่ที่เราจะไปขอ visa ก็คือสถานทูตของประเทศที่เราจะไป เช่น จะไปสหรัฐฯ ก็ต้องขอ visa ที่สถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐที่เชียงใหม่ เป็นต้น

พิมพ์

ไปเที่ยวอย่างเดียวกับไปทำอย่างอื่น visa แตกต่างกันไหมครับ ?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in การตรวจลงตราและเอกสารเดินทางฯ

ตอบ :  วัตถุประสงค์ของการเดินทางก็เป็นปัจจัยสำคัญค่ะ เช่น การไปเที่ยวกับการไปเรียน ก็ต้องใช้ visa คนละประเภท

พิมพ์

ผมเป็นนักธุรกิจ ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยมาก โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน และจีน มีคำแนะนำไหมครับ ?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2554 01:00. Posted in การตรวจลงตราและเอกสารเดินทางฯ

ตอบ : ไทยเป็นสมาชิกของ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ซึ่งในกรอบความร่วมมือนี้ ก็มีการทำความตกลงให้นักธุรกิจเดินทางไปมาภายใน APEC ได้โดยสะดวกค่ะ

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย