หนังสือเดินทาง

พิมพ์

สำหรับคนไทยในต่างประเทศ :เมื่อท่านต้องการขอ/ขอต่ออายุหนังสือเดินทางในต่างประเทศ ท่านต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันพุธ, 27 เมษายน 2554 01:00. Posted in หนังสือเดินทาง

ตอบ : เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ ดังนี้

พิมพ์

สำหรับคนไทยในต่างประเทศ : ขอใช้หนังสือเดินทางด่วนเเทนหนังสือเดินทางธรรมดาได้อย่างไร?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันพุธ, 27 เมษายน 2554 01:00. Posted in หนังสือเดินทาง

ตอบ : ท่านสามารถติดต่อขอให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลออกหนังสือเดินทางชั่วคราวมีอายุ 1 ปีให้ใช้ชั่วคราว

พิมพ์

สำหรับคนไทยในต่างประเทศ : ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารที่ควรนำไปด้วย?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันพุธ, 27 เมษายน 2554 01:00. Posted in หนังสือเดินทาง

ตอบ : ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคลแยกเก็บไว้ต่างหากจากเล่มหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตร

พิมพ์

สำหรับคนไทยในต่างประเทศ : ท่านที่ถือหนังสือเดินทางของชาติอื่นอยู่ จะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยได้หรือไม่?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันพุธ, 27 เมษายน 2554 01:00. Posted in หนังสือเดินทาง

ตอบได้   หากบุคคลนั้นมีสัญชาติไทยก็สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยได้ อย่างไรก็ดี หลายประเทศ

พิมพ์

ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประสงค์จะยื่นขอหนังสือเดินทาง จะต้องทำอย่างไร?

เขียนโดย กรมการกงสุล on วันพุธ, 27 เมษายน 2554 01:00. Posted in หนังสือเดินทาง

ตอบ ผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปีสามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดย

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย