บทความพิเศษ

พิมพ์

Project RETURN โครงการจิตอาสาของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป

เขียนโดย ดร.หทัยชนก อุ่นผล on วันอาทิตย์, 11 ธันวาคม 2559 17:43. Posted in บทความพิเศษ

PR1
โครงการนี้ริเริ่มมาจากการต้องการสร้างเวทีให้คนไทยในเดนมาร์กและยุโรป ได้มีช่องทางในการนำความรู้จากประสบการณ์การทำงานไปแบ่งปันให้กับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยเหล่านั้นได้นำสิ่งที่พวกเราเรียนรู้มาไปปรับปรุงและพัฒนาประเทศในแบบยั่งยืน  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://atper.eu/return/

พิมพ์

น้อมใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

เขียนโดย ทีมงานน.ส.พ.ไทยต่างเเดน on วันศุกร์, 14 ตุลาคม 2559 08:17. Posted in บทความพิเศษ

KING in BLACKด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน

พิมพ์

การรับรองนิติกรณ์เอกสาร

เขียนโดย www.mfa.go.th on วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2559 18:26. Posted in บทความพิเศษ

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับรองนิติกรณ์เอกสาร

 

พิมพ์

สิ้นสุดอัตราค่าบริการโรมมิ่ง: คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดนโยบายการใช้บริการอย่างเป็นธรรม (Fair Use)

เขียนโดย www.mfa.go.th on วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2559 18:18. Posted in บทความพิเศษ


ตามที่ทีมงานไทยยุโรปได้ติดตามเสนอรายงานการควบคุมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้งานโทรศัพท์มือถือภายในประเทศสมาชิกหรือโรมมิ่งมาโดยตลอดนั้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างกรอบกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การยุติการเก็บค่าบริการโรมมิ่งซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยได้กำหนดกฎเกณฑ์การใช้งานที่เป็นธรรมหรือ Fair Use Policy เพื่อป้องกันการใช้บริการอย่างไม่ถูกต้อง

พิมพ์

การทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน

เขียนโดย http://www.consular.go.th/ on วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2559 12:57. Posted in บทความพิเศษ

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย