ฟินแลนด์

พิมพ์

การให้บริการกงสุลสัญจร ประจำปี 2559 ในประเทศฟินแลนด์

เขียนโดย http://www.thaiembassy.org/helsinki on วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2559 19:40. Posted in ชุมชนไทยในฟินแลนด์

ประกาศเรื่องการให้บริการกงสุลสัญจร ประจำปี 2559 ในประเทศฟินแลนด์ Tampere, Lappeenranta และ Åland รายละเอียดดังนี้

หากมีคำถามหรือประสงค์จะเข้ารับบริการ กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์

โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและอบรมสุขภาพจิต ฟินเเลนด์

เขียนโดย http://www.thaiembassy.org/helsinki on วันเสาร์, 05 กันยายน 2558 10:57. Posted in ชุมชนไทยในฟินแลนด์


เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและอบรมสุขภาพจิตโดยเชิญนางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษกรมสุขภาพจิต และ ร.ต.ท.อุทัย อาทิเวช อัยการพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนไทยและอาสาสมัครช่วยเหลือคนไทยในฟินแลนด์วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

พิมพ์

ครัวไทยสู่ครัวฟินแลนด์ 2558

เขียนโดย www.thaiembassy.org/helsinki on วันอาทิตย์, 17 พฤษภาคม 2558 13:31. Posted in ชุมชนไทยในฟินแลนด์


เมื่อวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิได้ดำเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวฟินแลนด์เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารไทยในฟินแลนด์รวมถึงการสร้างกระแสนิยมอาหารไทยในฟินแลนด์ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาพรทิมฤกษ์ เพื่อเป็นวิทยาการในโครงการดังกล่าว กิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

พิมพ์

งานทอดถวายกฐินสามัคคี วัดพุทธธรรมฟินแลนด์

เขียนโดย www.thaiembassy.org on วันจันทร์, 17 พฤศจิกายน 2557 20:07. Posted in ชุมชนไทยในฟินแลนด์


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 นายรัชนันท์​ ธนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ​กรุงเฮลซิงกิ ร่วมงานทอดถวายกฐินสามัคคีถวายวัดพระพุทธธรรมฟินแลนด์ ณ​ Työväentalo เมืองตุรกุ จุดประสงค์เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ปรับปรุงซ่อมแซมวัดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าผ่อนชำระหนี้ซื้อที่ดินของวัด เป็นต้นโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พิมพ์

งานวันพ่อ - ฟินเเลนด์

เขียนโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ on วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2556 19:10. Posted in ชุมชนไทยในฟินแลนด์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองและพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 86 พรรษา ณ อาคาร Kulturhuset Gården กรุงเฮลซิงกิ โดยจัดงานเลี้ยงรับรองสำหรับคณะทูต เวลา 14.00 – 16.00 น.ซึ่งมีคณะทูตและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ซึ่ง นาย Martti Ahtisaari อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์ ได้เดินทางมาร่วมงานด้วย

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย